Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Akcja charytatywna "Pomóż Tuptusiowi", ogłoszona niedawno przez Szkolne Koło Caritas, spotkała się z niezwykle hojną odpowiedzią Darczyńców. Codziennie nasi uczniowie i ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przekazywali spore kwoty pieniężne na rzecz kosztownego leczenia Tomka, potwierdzając tym samym, iż los drugiego człowieka (szczególnie tego znajdującego się w potrzebie) nie jest im obojętny.

Zebraliśmy 3125,30 PLN!

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy za Waszą hojność. Podziękowania składamy także wszystkim ludziom wielkiego serca spoza społeczności szkolnej, którzy usłyszeli o naszej akcji i dołożyli swój dar do "puszki dla Tuptusia".

Jednocześnie informujemy, że  dalej można pomagać, wpłacając każdą możliwą kwotę na  indywidualne konto Fundacji " Na ratunek Dzieci z Chorobą Nowotworową":
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
z wpisem w tytule: "Tomasz Stankiewicz"

Datę 29 września  ustanowiono Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania  20 lat temu, by upamiętnić dzień urodzin wybitnej pisarki dla dzieci Joanny Porazińskiej. Inicjatywa ta powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku i była znakomitą okazją do promocji czytelnictwa wśród najmłodszych.

Właśnie 29 września br. do naszej szkolnej biblioteki zaprosiliśmy starsze  dzieci z Przedszkola Publicznego w Sulikowie, by wzięły udział w zajęciach poprowadzonych przez panią Ilonę Gorącą. Przedszkolaki najpierw wysłuchały bajeczki o marzeniach pt. "Tancerz w przebraniu" i wspólnie z prowadzącą bardzo ładnie, dokładnie omówiły usłyszany tekst. Na zakończenie zajęć wykonały własne rysunki zainspirowane treścią poznanej lektury.

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a po reakcjach i zaangażowaniu dzieci widać było, że to właśnie książki pozwalają przeżywać im wspaniałe emocje.

Pani dyrektor Anna Poniedziałek po wizycie w bibliotece zaprosiła opiekunów wraz z przedszkolakami do swojego gabinetu, gdzie przedstawiła odwiedzającym swoje miejsce pracy. Zadowoleni goście mogli również zwiedzić budynek szkoły.

Czytanie ma wiele zalet, więc zamiast siedzieć bezczynnie weź do ręki książkę i poczytaj!

Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna…

Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Swój początek zawdzięcza książce Petera H. Reynoldsa, pt. „The Dot”, w której poznajemy historię Vashti, dziewczynki, która nie wierzyła w swoje możliwości plastyczne, ale dzięki malutkiej kropce i nauczycielce  uwierzyła w siebie.

Nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły przez cały tydzień organizowali działania, pomagające dzieciom odkrywać ich talenty, poznawać mocne strony. To była świetna okazja do nieszablonowej realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów.

Młodsi i starsi uczniowie po obejrzeniu filmu, opowiadającego o kropce, która zupełnie zmieniła świat małej Vashti, dzielili się swoimi talentami, pasjami, by następnie wykonać prace plastyczne z użyciem ciekawych technik, gdzie bohaterką uczynili właśnie kropkę.

Na zajęciach warsztatowych powstawały również drzewa talentów, a korytarze zostały przybrane pięknymi plakatami i rysunkami.

 Pamiętajmy, że każdy ma talent, tylko nie zawsze umiemy go odkryć, potrzebujemy kogoś kto ten talent w nas zauważy.

Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Grażyny Rachańskiej oraz pani Marii Andziak organizuje akcję charytatywną pod hasłem ,,Pomóż Tuptusiowi ‘’.W ramach akcji w dniach od 20.09 do 24.09 uczniowie przekazują ,,symboliczną’’ złotówkę na szczytny cel do puszek katechetów na lekcji religii. Akcja dotyczy pomocy finansowej dziecka z terenu naszej gminy (brata jednego z naszych uczniów ).Otwórzmy nasze  serca i podzielmy się z potrzebującym człowiekiem .

Pieniądze zostaną przekazane na konto fundacji ,,Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową ‘’

Dziękujemy !!!

PSEZ radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie  mogą już korzystać z biofeedbacku, czyli nowatorskiej metody monitorowania zmian zachodzących w organizmie. Zakup wyposażenia i utworzenie specjalnego gabinetu zostało dofinansowane w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizację celu przeznaczono 20 000 zł.

Sprzęt pozwala m.in. na monitorowanie rytmu pracy serca i analizę reakcji na różne bodźce. To metoda terapii przy zaburzeniach pamięci, koncentracji czy nadpobudliwości psychoruchowej. Biofeedback pozwala także zmniejszyć niepożądane skutki stresu oraz napięcia emocjonalnego wśród uczniów powracających do szkoły po długotrwałym okresie lockdownu.

To nie pierwszy raz, kiedy PSE wspierają szkołę. Dzięki uzyskanemu grantowi w pierwszej edycji konkursu, w placówce funkcjonuje gabinet integracji sensorycznej.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu. Granty są przyznawane w siedmiu kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz www.raport.pse.pl. 

                                                      PSE partnerem SP w Sulikowie         WSO