Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

apel25.06.2021 r. miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2020/21. Po Mszy Świętej odprawionej w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie uczniowie udali się do szkoły po upragnione świadectwa szkolne. Następnie podczas uroczystości pożegnania absolwentów, którą swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: władze samorządowe i kościelne oraz przedstawiciele Rady Rodziców, widzowie mogli uczestniczyć w ceremonii przekazania sztandaru szkoły.

Kolejnym punktem apelu było wręczenie uczniom klas trzecich oraz ósmoklasistom nagród książkowych, listów gratulacyjnych oraz podziękowań za działania na rzecz społeczności szkolnej. Również ósmoklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz szereg nagród za osiągnięcia w nauce, sporcie, za zaangażowanie w wiele przedsięwzięć artystycznych i aktywną działalność w Szkolnym Kole Caritas czy w Samorządzie Uczniowskim.Następnie wójt gminy Sulików- p. Robert Starzyński- uroczyście wręczył stypendia naukowe najzdolniejszym uczniom z klas 4-8, po czym absolwenci pożegnali się ze społecznością szkoły, przedstawiając  wzruszający film. Podsumowali w nim 8 wspólnie spędzonych lat w szkole. W ten sposób złożyli wyrazy wdzięczności i podziękowania  nauczycielom  oraz rodzicom za trud włożony w ich wieloletnią edukację.

Zakończenie roku było też okazją do podziękowania za zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz wspólną pracę tym nauczycielom, którzy opuszczają już mury naszej szkoły. Pani dyrektor Anna Poniedziałek w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnała ks. Jarosława Góreckiego i p. Monikę Liskowacką, życząc im wielu radości i sukcesów w nowym miejscu pracy.Na zakończenie słowa wdzięczności i uznania  za wieloletnią pracę w sulikowskiej szkole pani dyrektor skierowała do p. mgr Beaty Garbulińskiej, odchodzącej na emeryturę.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Dnia 25.06 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W związku z wytycznymi epidemiologicznymi zakończenie będzie przebiegało w zmienionej formule niż w latach ubiegłych.

ogloszenie8.00 Zbiórka wszystkich uczniów w klasach z wychowawcami (autobusy przyjeżdżają zgodnie z harmonogramem do szkoły).

8.15 Przejście do kościoła pod opieką wychowawców (uczniowie, którzy nie uczesniczą w mszy św. zostają w szkole w świetlicy szkolnej)

8.30 Msza św.

9.15 Wspólny powrót z kościoła do szkoły. Spotkanie z wychowawcami w klasach- rozdanie świadectw dla uczniów klas 1,2,4,5,6,7 (rodzice nie wchodzą na teren szkoły)

10.15 Apel - uroczyste zakończenie roku dla uczniów klas 3 i 8 (na apelu obecni uczniowie dojezdni i stypendyści; rodzice mogą wejść na trybuny na hali wejściem z zewnątrz)

 ok. 12.00 odjazdy autobusów szkolnych

 

Grantowa grafika z napisem 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii. Po lewej stronie ikonka kartki oraz literka "i" na żółtym kole. Z lewej dolnej strony logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki i błękitna pozioma kreska. Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

 Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 31 maja 2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.spsulikow.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Obowiązują nas zasady, takie jak od 01.09.2020r. „Organizacja, zasady, procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid – 19, obowiązujące w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Sulikowie na rok szkolny 2020/2021 - WARIANT  A” (klik-klik) Uczniowie będą uczyć się w swoich gabinetach wyznaczonych na początku roku szkolnego:

Klasy I – III (bez kl. IIIa) w małym budynku: Klasa Ia – 8,  Klasa Ib – 9, Klasa IIa – 1, Klasa IIb – 7, Klasa IIIa – 12(duży budynek)  Klasa III b – 4  

Klasy IV – VIII w dużym budynku:    Klasa IVa – 4, Klasa IVb – 8, Klasa V – 5,  Klasa VIa – 10,  Klasa VIb – 13, Klasa VIIa – 11, Klasa VIIb – 7, Klasa VIIIa – 6, Klasa VIIIb – 3, 

Grafika z tekstem: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 rokuProsimy o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty (klik-klik)