Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

PSEZ radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie  mogą już korzystać z biofeedbacku, czyli nowatorskiej metody monitorowania zmian zachodzących w organizmie. Zakup wyposażenia i utworzenie specjalnego gabinetu zostało dofinansowane w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizację celu przeznaczono 20 000 zł.

Sprzęt pozwala m.in. na monitorowanie rytmu pracy serca i analizę reakcji na różne bodźce. To metoda terapii przy zaburzeniach pamięci, koncentracji czy nadpobudliwości psychoruchowej. Biofeedback pozwala także zmniejszyć niepożądane skutki stresu oraz napięcia emocjonalnego wśród uczniów powracających do szkoły po długotrwałym okresie lockdownu.

To nie pierwszy raz, kiedy PSE wspierają szkołę. Dzięki uzyskanemu grantowi w pierwszej edycji konkursu, w placówce funkcjonuje gabinet integracji sensorycznej.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu. Granty są przyznawane w siedmiu kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz www.raport.pse.pl. 

                                                      PSE partnerem SP w Sulikowie         WSO

zajęcia wspomagajaceInformujemy o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających organizowanych od początku roku szkolnego 2021/2022 oraz możliwości uczestnictwa w nich uczniów według ustalonego harmonogramu (klik-klik). Harmonogram zajęć został opracowany w porozumieniu z nauczycielami i diagnozą potrzeb uczniów (na podstawie ankiet wypełnianych przez Państwa w czerwcu).

Każde zajęcia będą trwały 45 minut i odbywać się będą wyłącznie w szkole w grupach liczących co najmniej 10 uczniów.

W celu zapisania dziecka na zajęciach rodzice, zgodnie z rozporządzeniem, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 9 września 2021r.

Zajęcia organizowane będą na podstawie § 10g pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).

IMG 20210901 WA0034Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek. Choć wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, a praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo…

Dziś oficjalnie podczas apelu, inaugurującego nowy rok szkolny, pożegnaliśmy się  z wieloletnimi nauczycielami naszej szkoły: panią Elżbietą Kasak oraz panem Edwardem Kurjańskim.

Obydwoje dali się poznać jako wspaniali współpracownicy, rzetelni nauczyciele, wykonujący ukochany zawód. Jako koledzy- zawsze pomocni, z sercem na dłoni byli wierni swoim ideałom. Jako nauczyciele- stale i z wielką dbałością przybliżali młodym ludziom świat literatury, kultury  czy sportu. Swoją postawą niejednokrotnie udowodnili, że w życiu wszystko jest możliwe.  Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że stoją za sukcesami wielu młodych ludzi.  

Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byliście, dawaliście z siebie wszystko, co najlepsze. Pozostają tylko proste i płynące z naszych serc słowa: "Dziękujemy i bądźmy w kontakcie"

1 września br. miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2021/22 tradycyjnie rozpoczęta Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie. Po spotkaniach  uczniów z wychowawcami, podczas uroczystego apelu, wójt gminy Sulików- p. Robert Starzyński- uroczyście wręczył  nominację nowej dyrektor szkoły- pani Annie Poniedziałek, jednocześnie życząc wielu sukcesów i satysfakcji  z pełnionych obowiązków i wyrażając nadzieję, że rozpoczynający się nowy rok szkolny przyniesie przede wszystkim możliwość skutecznego realizowania zadań.

Następnie widzowie mogli uczestniczyć w ceremonii pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie. Kandydaci uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami, dbać o honor swojej szkoły i klasy, uczyć się pilnie i służyć pomocą słabszym. W ten sposób stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

                                            IMG 20210901 WA0030 IMG 20210901 WA0032

unnamedObiady szkolne będą wydawanie od dnia 6 września 2021. Wartość bloczka obiadowego w miesiącu wrzesień 2020r. wynosi:

  • dla ucznia 19 dni x 4 zł = 76 zł
  • dla nauczyciela 19 dni x 8,50zł = 161,50 zł

Płatności należy dokonać do dnia 6 września 2021r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły o numerze:

                             81 8392 0004 0000 5542 2000 0010

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę bądź nazwisko i imię nauczyciela, dla których to obiad jest kupowany.

Bloczki obiadowe należy odebrać u Intendenta szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA OBIADY

W razie niejasności prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub intendentem pod numerem 75 77 87 353